Publikacija: Slobodna Dalmacijalink na članak.
Akcije na Doimo kuhinje u rujnu.