MBRACE by Sebastian Herkner koristinekonvencionalan pristup namještaju na bazenu, koji prvi put spaja DEDON Fiber sjedenje i čvrstu bazu od tikovine. Rezultat je privlačna kolekcija za ležanje, blagovanje i još mnogo toga.

Herknerova polazna točka za ovu nagrađenu kolekciju bila je mješavina višestrukih vlakana i bogate, tople tikovine. “Htio sam upotrijebiti tradicionalnu tehniku tkanja”, objašnjava on, “da stvori snažan dizajn koji je bio poput geste – gestom prihvaćanja nekoga.” Osim toga, Herkner je bio zainteresiran za stvaranje vanjskog namještaja koji bi bio ugodan čak i izvan sezone, bez jastuka.